Wschodnie Forum Zamówień Publicznych

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach Wschodniego Forum Zamówień Publicznych – ” Procedura zamówień publicznych”, której partnerem była Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k.
Udział w niej wzięli wybitni praktycy oraz teoretycy specjalizujący się w dziedzinie zamówień publicznych. Nie zabrakło także przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Niezwykle ciekawe dyskusje toczyły się niemal przez cały dzień, a obrady prowadził aplikant radcowski Rafał Pilarski.