Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” odbyła się konferencja pt. „Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli ponad sześćdziesięciu placówek oświatowych, którzy mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami dotyczącymi m.in. prawnej i marketingowej problematyki funkcjonowania szkół. Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński sp.k. na wydarzeniu reprezentowali mec. Mariusz Filipek, który przygotował wprowadzenie, natomiast meandry zagadnienia „Ochrony danych osobowych w szkołach i na uczelniach wyższych” przedstawił mgr Cezary Zapała.