Wybrane zagadnienia z praktyki prokuratorskiej. Wrocław, 6-7 czerwca 2014 r.

W miniony weekend we Wrocławiu odbyło się szkolenie skierowane do prokuratorów i sędziów, organizowane przez Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia zagadnienia jak: pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie z uwzględnieniem ofiar przestępstw seksualnych i małoletnich, mediację oczami mediatora, zamówienia publiczne w kontekście przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, narzędzia informatyczne w codziennej pracy prokuratora, śledztwo dotyczące uszczupleń podatkowych w podatku od towarów i usług.

W ramach spotkania z prelekcją wystąpił radca prawny Mariusz Filipek z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński omawiając m.in. kwestie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA I SYLWETKI PRELEGENTÓW