Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Wykład z zakresu prawa pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych WSPiA w Lublinie

W dniu 04 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbył się pierwszy z dwóch wykładów z zakresu podstaw prawa pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach wykładu przybliżone zostały m.in. kwestie związane z podstawowymi zasadami prawa pracy, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, regulacje dotyczące wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych oraz nadgodzin.
Wykład prowadziła Ewa Bicka- radca prawny z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.