XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W dniach 26-28 maja 2011 r. odbył się XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych organizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zjazd był znakomitym wydarzeniem naukowym, szansą na wymianę myśli i poglądów.

W tym przedsięwzięciu uczestniczyła również pracownica naszej kancelarii mgr Paulina Matyjas-Łysakowska. 

Podczas Zjazdu poruszane były zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano nad przyszłością prawa pracy i kształtem proponowanych zmian prawnych.