XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

W dniu 17 maja 2019 r. na Politechnice Lubelskiej odbyło się XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, nad którym patronat prawny objęła Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k.
Podczas obrad licznie zebrani eksperci, reprezentujący wiele ośrodków w kraju i za granicą, dyskutowali na temat szans i zagrożeń związanych z inwestowaniem obcego kapitału w regionie.