Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Zadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 500.000,00 zł, za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Zadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 500.000,00 zł, za niesłuszne skazanie w okresie PRL!
Takim rezultatem, po wyroku sądu apelacyjnego może pochwalić się Pani mec. Dorota Burczaniuk, radca prawny naszej Kancelarii.
Dzięki właściwej linii dowodzenia i skuteczności działań podjętych przez Panią Mecenas, po rozpoznaniu apelacji prokuratora, Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z października 2019r. zasądzający na rzecz Klienta naszej Kancelarii, od Skarbu Państwa kwotę:
💰420 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę
💰143 940,72 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę wynikłe ze skazania jego ojca wyrokiem sądu wojskowego z 1951r., który został uznany za nieważny na podstawie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.