Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku KONFERENCJA NAUKOWA z okazji XXX lat NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 15-17 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorowego prawa pracy. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele świata nauki, którzy zajmują się w pracy naukowo – dydaktycznej problematyką zbiorowego prawa pracy. Na konferencji reprezentowane były polskie i zagraniczne środowiska akademickie (w tym: brytyjskie, niemieckie, austriackie, argentyńskie).

Na zaproszenie Uniwersytetu Gdańskiego w konferencji wzięła udział Paulina Matyjas – Łysakowska – kierująca zespołem prawa pracy w Kancelarii Filipek & Kamiński Sp.k.