sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Adam Szczepaniak

Adam Szczepaniak

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

E-MAIL
a.szczepaniak@kancelaria-fk.pl
TELEPHONE
(81) 534-89-35

Renata Celeban-Filipek rozpoczęła współpracę z Kancelarią Filipek & Kamiński w roku 2005. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu prawa socjalnego.
W roku akademickim 2019/20 wykładowca oraz kierownik merytoryczny kierunku: Prawo socjalne, na studiach podyplomowych  w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W Kancelarii jest członkiem zespołu prawa administracyjnego i zespołu windykacyjnego. Koordynuje obsługę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

W KANCELARII

Jej praktyka obejmuje: doradztwo i szkolenia z zakresu prawa socjalnego i postępowania administracyjnego.
W zespole windykacyjnym zajmuje się  prowadzeniem postępowań egzekucyjnych zmierzających do realizacji orzeczeń sądowych uzyskanych przez klientów.

W CZASIE WOLNYM

Prywatnie wielbicielka fitnessu i jogi oraz zapalona podróżniczka.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890KOORDYNOWANYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ
01234567890012345678900123456789001234567890GODZINY SPĘDZONE NA FITNESIE

Specjalizacje

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ

Doradztwo i szkolenia dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dotyczące  załatwiania indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu prawa socjalnego oraz postępowania administracyjnego.

Udzielanie porad oraz reprezentacja osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych dotyczących przyznania świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego ( 500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń w pieczy zastępczej oraz z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku pobytu członka rodziny za granicą, jak również reprezentowanie stron w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania w sprawie przyznania świadczeń.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja wierzytelności to zadanie wymagające zdecydowanego działania, które cechuje naszych specjalistów. Kancelaria Filipek & Kamiński prowadzi pełną windykację wierzytelności, której zakres obejmuje postępowanie polubowne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody pisemnej zwykłej lub ugody notarialnej – w szczególności ugody z rygorem dobrowolnego poddania się egzekucji, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zastępstwo prawne w postępowaniu zabezpieczającym, postępowanie przedegzekucyjne oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish