Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Audyt zamówień publicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

W grudniu 2011r. Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. zrealizowała dla Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej audyt poprawności realizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych. Powierzone zadanie obejmowało przeanalizowanie dokumentacji postępowań w zakresie: wyboru trybu postępowań, opisu przedmiotów zamówienia, oceny ofert oraz wyboru wykonawców zamówień publicznych, ocenę ich zgodności ze wspólnotowym oraz polskim porządkiem prawnym.

W ocenie Ministerstwa, na podstawie doświadczenia płynącego z udanej współpracy, Kancelaria Filipek & Kamiński postrzegana jest jako rzetelny i solidny wykonawca. To kolejna pozytywna rekomendacja dla naszej Kancelarii. Dziękujemy.