Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

I ZJAZD RZEMIEŚLNIKÓW BRANŻY BUDOWLANEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

W dniach 29-30 maja 2010r. odbył się I ZJAZD RZEMIEŚLNIKÓW BRANŻY BUDOWLANEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.

Spotkanie miało na celu stworzenie forum dyskusyjnego wszystkich zainteresowanych problemami branży rzemieślników, a także integrację środowiska rzemieślniczego.

Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z prawem budowlanym, dostosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych do możliwości i potrzeb rynku lokalnego, współpracy i wsparcia branżowego przy ograniczaniu szarej strefy w budownictwie, możliwościach wsparcia w trudnych okresach wynikających z sezonowości prac budowlanych.

W ramach zjazdu m.in. wykład wygłosił radca prawny Mariusz Filipek, omawiając zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko pojętego procesu wykonawczego przy realizacji robót budowlanych.