sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Jakub Wielgus

Jakub Wielgus

PRAWO PODATKOWE, WINDYKACJA ADMINISTRACYJNE

E-MAIL
j.wielgus@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(81) 534-89-35

Aplikant radcowski, specjalista ds. prawa podatkowego. W Kancelarii zajmuje się doradztwem podatkowym na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wykonywanej praktyki prowadzi bieżące doradztwo, sporządza analizy prawnopodatkowe, przygotowuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Ponadto, z sukcesami świadczy pomoc klientom podczas postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Ponadto, świadczy pomoc w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

DOŚWIADCZENIE

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów. Posiada tytuł naukowy magistra prawa. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Jest w trakcie przygotowań do zdania drugiego etapu egzaminu na doradcę podatkowego. Współpracę z Kancelarią rozpoczął w roku 2019. Autor artykułów naukowych związanych z tematyką finansów publicznych i prawa podatkowego.

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego, materialnego prawa administracyjnego, procesowego prawa administracyjnego. Świadczy kompleksową pomoc prawną dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe. Posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego z różnych gałęzi prawa podatkowego. Sporządza skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od rozstrzygnięć wydawanych przez organy podatkowe, oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W CZASIE WOLNYM

Czas wolny spędza jeżdżąc na rowerze, grając w tenisa oraz oddając się grze na gitarze klasycznej.
Poza tym, miłośnik literatury fantasty oraz widz piłkarskiej Premier League.

01234567890LATA DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890LICZBA KROKÓW WYKONYWANYCH PODCZAS PODRÓŻY DO PRACY
01234567890012345678900123456789001234567890GODZINY SPĘDZONE NA FITNESIE
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish