Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Klaudia Mańka powołana do Zespołu ds. Zamówień publicznych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Miło nam poinformować, że Pani Klaudia Mańka jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych została powołana do Zespołu ds. Zamówień publicznych działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zespół obraduje na wielu płaszczyznach, min. ma on dotyczyć udzielania zamówień in- house, które jak pokazuje rynek, zwiększają poziom monopolizacji działań odpadowych w ramach gmin na rzecz spółek samorządowych.

Należy zaznaczyć, iż zespół jest organem pomocniczym Rzecznika w sferze zamówień publicznych.

Członkami Zespołu Roboczego ds. Zamówień publicznych są m.in. takie organizacje jak: Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Jest to doskonała okazja i możliwość proponowania ew. zmian w prawie oraz monitorowania sytuacji w danym obszarze.