sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościPrawne wsparcie udzielenia zamówienia dot. realizacji wielomilionowej inwestycji

6 lutego 2023

Nasz zespół ds. zamówień publicznych pod kierownictwem mecenasa Mariusza Filipka miał zaszczyt przygotować oraz prowadzić w imieniu i na rzecz Gminy Hrubieszów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości ponad 21 mln złotych, na budowę budynku Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego – Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu.

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy mieć wkład w to zmierzające do utrwalenia historii Lubelszczyzny działanie – począwszy od przygotowania dokumentacji postępowania, a skończywszy na uczestniczeniu jako pełnomocnik w czynnościach zmierzających do wyboru oferty najkorzystniejszej.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish