sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Radca Prawny
Magdalena Wicha

Magdalena Wicha

RADCA PRAWNY

E-MAIL
m.wicha@kancelaria-fk.pl

Radca prawny, z Kancelarią Prawną Filipek & Kamiński związana od 2010 r.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa samorządowego, środowiskowego, planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno – budowlanego.
Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych.
Uczestniczy w realizowaniu stałej obsługi Klientów Kancelarii.

DOŚWIADCZENIE

Radca prawny Magdalena Wicha jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację radcowską, a od 2012 roku wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawny w Lublinie. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji uprawniające do wpisu na listę mediatorów sadowych.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym, uczelni wyższych, jak również prowadzenia spraw klientów indywidualnych. Specjalizuje się także w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych,  administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

W CZASIE WOLNYM

Stara się zadbać o życie rodzinne i osobiste w myśl koncepcji work – life balance.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
01234567890KOORDYNOWANYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0123456789001234567890LAT JAKO RADCA PRAWNY
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish