sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Radca Prawny
Marcin Andrzejewicz

Marcin Andrzejewicz

RADCA PRAWNY

E-MAIL
m.andrzejewicz@kancelaria-fk.pl

Marcin Andrzejewicz absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński jest członkiem zespołu prawa handlowego, prawa odszkodowań i ubezpieczeń oraz prawa medycznego. Jego praktyka obejmuje między innymi: prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo medyczne oraz prawo odszkodowań. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności biznesowej. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawno-biznesowego, prowadzenia obsługi sporów i negocjacji, reorganizacji i obsługi przedsiębiorstw, oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów arbitrażowych i sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych, karnego procesu gospodarczego oraz procesów prawa handlowego.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020