sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Marcin Idzikowski

Marcin Idzikowski

PRAWO LOKALOWE, CYWILNE, WINDYKACJA

E-MAIL
e.romanowska@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(22) 636-01-89

Aplikant radcowski, specjalista ds. prawa lokalowego, cywilnego oraz windykacji. W Kancelarii zajmuje się m. in. dochodzeniem oraz odzyskiwaniem należności na rzecz klientów Kancelarii, a także pomocy dłużnikom w wyjściu z często bardzo trudnej sytuacji finansowej (tzw. spirali zadłużenia). Współprowadzi również postępowania z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz upadłościowego, w tym także specjalizuje się w prawie upadłości konsumenckiej.

DOŚWIADCZENIE

Aplikację radcowską odbywa w OIRP Łódź.

W dziale windykacji podejmuje czynności niezbędne do odzyskania należności klientów, od przygotowywania pozwu o zapłatę, poprzez sporządzanie pism procesowych, uzyskiwanie tytułów wykonawczych, składanie wniosków zabezpieczających, a następnie wszczęcie procedury egzekucyjnej.  W ramach windykacji wykonuje działania mające na celu odzyskiwanie należności w sposób polubowny, jak również zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.

Do każdego klienta podchodzi w sposób indywidualny, pamiętając o zawodowej dyskrecji, dbając o należyte zabezpieczenie jego interesów oraz uzyskanie przez niego satysfakcjonującej i rzetelnej pomocy prawnej.

W CZASIE WOLNYM

W czasie wolnym uwielbia czytać powieści fantasy i sci-fi, a także grać ze znajomymi w najróżniejsze planszówki. Nieprzerwanie stara się powiększać swoją kolekcję komiksów o kolejne niesamowite nabytki. Każdego lata zwiedza urokliwe polskie rzeki kajakiem.

01234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890KOORDYNOWANYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ
01234567890012345678900123456789001234567890GODZINY SPĘDZONE NA FITNESIE
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish