sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Mariusz Filipek

DR MARIUSZ FILIPEK

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

E-MAIL
m.filipek@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(81) 534-89-35

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługi procesu inwestycyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa karno – gospodarczego.
Pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju i Technologii, członek Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie zajmuje także stanowisko Prezesa Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz Członka Rady Pracodawców RP.

DOŚWIADCZENIE

Radca prawny Mariusz Filipek jest współzałożycielem Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp. j., gdzie czuwa nad działaniami podejmowanymi w jej siedzibie. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską. Następnie wspólnie z wspólnikiem – Krzysztofem Kamińskim uznał, iż ich powołaniem jest działanie na rzecz ochrony interesów obywateli i przedsiębiorców poprzez świadczenie na ich rzecz pomocy prawnej. W związku z tym powstała Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. j.

Mecenas Mariusz Filipek aktywność zawodową podejmuje w obszarze prawa zamówień publicznych, prawa karno-gospodarczego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego stale uczestnicząc w prowadzeniu spraw oraz występując przed sądami i organami w imieniu Klientów. Swoją misję zawodową stale łączy z działalnością naukową.  W latach 2012 r. – 2017 r. był pracownikiem naukowym w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a obecnie pozostaje pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Udziela się także społecznie poprzez działania na rzecz organizacji non-profit, w związku z czym uzyskał tytuł Prawnika Pro-Bono. Swoją wiedzą dzieli się także pełniąc funkcje w organizacjach przedsiębiorców oraz wielu gremiach doradczych. W latach 2019-2021 był Wiceprezydentem Pracodawców RP. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję konsultanta do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był także członkiem rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek sektora finansów publicznych m. in. Targi Lublin S.A. (od 2014 r. do 2018 r.).

W CZASIE WOLNYM

Pasjonuje się somelierstwem, uprawą winorośli oraz wspinaczką górską.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890ZDOBYTE SZCZYTY TATR
01234567890012345678900123456789001234567890WŁASNORĘCZNIE POSADZONYCH KRZEWÓW WINOROŚLI
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish