sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Michał Wróblewski

Michał Wróblewski

PRAWO GOSPODARCZE, KARNO-GOSPODARCZE, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH

E-MAIL
m.wroblewski@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(81) 534-89-35

Aplikant radcowski, związany z Kancelarią Filipek & Kamiński od 2018r. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach gospodarczych,
karno-gospodarczych, cywilnych (w tym ochrony dóbr osobistych) oraz ochrony danych osobowych.
Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz doradza klientom indywidualnym, a także przedsiębiorcom.

DOŚWIADCZENIE

W Kancelarii jest członkiem zespołu prawa gospodarczego, karnego oraz zespołu procesowego. Koordynator obsługi prawnej 5 spółek prawa handlowego,
w tym spółek giełdowych. Pełni funkcję IODO w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podmiotach prywatnych.
Jego praktyka obejmuje m.in. pomoc przedsiębiorcom w sporach budowlanych, oraz w sprawach dotyczących kar umownych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie odbywa aplikację radcowską
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną oraz społeczną.

W CZASIE WOLNYM

Pasjonat piłki nożnej, w którą regularnie gra. Amatorsko uprawia również tenis oraz
siatkówkę. Miłośnik podróży oraz kultury włoskiej.

01234567890LATA DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
01234567890012345678900123456789001234567890LICZBA GODZIN SPĘDZONYCH NA BOISKU
01234567890PEŁNIONE FUNKCJE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish