Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

Naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Specjalny zespół prawników zajmuje się wszelkimi zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności dotyczącymi odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawa budowlanego czy administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej.