Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo handlowe

Doradzamy naszym klientom wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria, w imieniu podmiotu gospodarczego, podejmuje wszelkie czynności niezbędne do jego utworzenia  aż do etapu pełnej jego rejestracji. Oferujemy pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, świadczymy pomoc prawną przy zamykaniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez likwidację podmiotu, a także w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Mamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa handlowego.