Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo ochrony środowiska

Obsługa prawna w zakresie ochrony środowiska obejmuje kompleksowe doradztwo w obszarze tzw. prawa „odpadowego”, świadczenie usług przedsiębiorstwom zajmującym się odpadami (w tym recyklingiem i odzyskiem), doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń w zakresie ochrony środowiska naturalnego, pomoc prawną w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo prawne dotyczące podatków i opłat ekologicznych oraz doradztwo prawne w zakresie aspektów związanych z transportem tzw. materiałów niebezpiecznych, a także aspektów związanych z obrotem, stosowaniem, wykorzystaniem substancji i preparatów niebezpiecznych.