Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo oświatowe

W ramach obsługi prawnej związanej z prawem oświatowym oferujemy przede wszystkim kompleksową informację prawną, niezbędną w zarządzaniu szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi, opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli, a także sporządzanie wzorów pism i dokumentów powszechnie stosowanych w praktyce szkolnej.