Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo procesu inwestycyjnego

W zakresie procesu prawa inwestycyjnego, obsługa prawna kancelarii obejmuje wszelkie aspekty procesu inwestycyjnego począwszy  od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez pozwolenie na budowę aż do odbioru obiektu budowlanego.