Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo samorządu terytorialnego

Posiadamy bogate doświadczenie związane z pomocą prawną w zakresie prawa samorządu terytorialnego pozwalające na pewne reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, opiniowanie zgodności treści aktów stanowionych przez organy samorządu terytorialnego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz  przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń czy decyzji. Kancelaria zapewnia obsługę prawną Radom Gminy i komisjom stałym Rady Gminy.