Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo wykroczeń, prawo karne i karno-skarbowe

Kancelaria służy pomocą także w sprawach z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego oraz karno- skarbowego. Zajmujemy się obroną lub reprezentowaniem Klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami policji i prokuraturą, w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji oraz sądami wojskowymi, obroną w postępowaniu sądowym – wykonawczym oraz reprezentowaniem klienta w zakresie spraw dotyczących cudzoziemców, pomocą w wypadkach umieszczenia cudzoziemca w ośrodku celem deportacji.