Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Rozwiązywanie sporów

Mamy świadomość, iż rozwiązywanie sporów jest nieodzownym elementem naszej pracy. Nasze bogate doświadczenie sprawia, iż droga sądowa dochodzenia roszczeń staje się dla naszych Klientów przystępna i zrozumiała. Prawnicy Kancelarii Filipek & Kamiński, reprezentując swoich Klientów w prowadzonych postępowaniach, zapewniają możliwość wykorzystania wszystkich instrumentów procedury, dobór właściwej argumentacji oraz dowodów w sprawie.