Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Daniel Łopatek

Radca prawny Daniel Łopatek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. 

Jego praktyka obejmuje między innymi:

  • sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej,
  • prawo prasowe,
  • prawo oświatowe,
  • prawo zamówień publicznych,
  • opracowywanie i opiniowanie indywidualnych projektów umów, regulaminów, statutów.