Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Dorota Burczaniuk

Radca prawny Dorota Burczaniuk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  Do kancelarii Filipek & Kamiński dołączyła w 2007 roku. Pełni w niej funkcję zastępcy kierownika oddziału warszawskiego. Kieruje zespołem prawa nieruchomości, jest członkiem zespołu rozwiązywania sporów.

Jej praktyka obejmuje między innymi:

  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych,
  • dokonywanie analizy oraz opiniowanie umów z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami Klienta,
  • nadzorowanie prawidłowości realizacji postanowień zawartych umów,
  • opracowywanie koncepcji transakcji nieruchomości,
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości.