Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Hubert Ząbek

Radca prawny Hubert Ząbek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 roku został wpisany na listę radców prawnych. W kancelarii jest członkiem zespołu rozwiązywania sporów, zespołu prawa nieruchomości oraz zespołu prawa administracyjnego.

Jego praktyka obejmuje między innymi:

  • prawo nieruchomości,
  • prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
  • prawo ochrony środowiska,
  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych, administracyjnych.