Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Joanna Szewczyk

Joanna Szewczyk ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Obecnie odbywa studia doktoranckie.  Prowadzi także wykłady z podstaw prawa oświatowego na KUL w Lublinie.Od roku 2008 współpracuje z Komisją Oświaty, Kultury i Sztuki Królewskiego Miasta Nowego Sącza w sprawach nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych. Również  współpracuje z Lubelską Okręgową Izbą Architektów oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział w Lublinie.

Jej praktyka obejmuje m.in.:

  • kompleksowe doradztwo z zakresu prawa oświatowego,

  • prawo autorskie.