Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Jurand Chwojnicki

Radca prawny Jurand Chwojnicki ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Po odbyciu aplikacji sądowej w roku 2004 zdał egzamin sędziowski.

W latach 2004 – 2007 pracował w Sądzie Rejonowym i w Sądzie Okręgowym w Elblągu. W 2006 roku został wpisany na listę radców prawnych.

Jurand Chwojnicki kieruje odziałem Kancelarii w Warszawie oraz jest członkiem zespołu prawa nieruchomości.
Specjalizuje się w sporach sądowych.

Jego praktyka obejmuje zagadnienia z zakresu między innymi:

  • prawa samorządu terytorialnego,
  • prawa nieruchomości,
  • prawa ochrony środowiska,
  • oraz zastępstwo prawne w sprawach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych.