Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Krzysztof Kamiński

Radca prawny Krzysztof Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie. Absolwent LXXXV edycji Rocznego Podyplomowego Studium Menadżerskiego  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii, kieruje zespołem windykacyjno-egzekucyjnym oraz zespołem prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym.

Jego praktyka obejmuje między innymi:

  • doradztwo i reprezentację klientów w sprawach arbitrażowych,
  • prawo nieruchomości,
  • doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego,
  • reprezentację podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • doradztwo w ramach projektowania propozycji restrukturyzacyjnych, a w konsekwencji obsługę prawną realizacji układu,
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w stosunku do których została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu.