Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Krzysztof Sech

Radca prawny Krzysztof Sech jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu konferencji i szkoleń.

 Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem samorządu terytorialnego. Współpracę z kancelarią Filipek & Kamiński rozpoczął w roku 2006. Do jego głównych zainteresowań należy tematyka szeroko pojętego prawa samorządu terytorialnego. Jego praktyka obejmuje między innymi zastępstwo prawne w sprawach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Doradzał z sukcesem w wielu istotnych projektach dla gmin i powiatów z całej Polski. Uczestniczy w tworzeniu prawo miejscowego doradzając przewodniczącym rad gmin, miast i powiatów.