Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Magdalena Wicha

Radca prawny Magdalena Wicha jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W kancelarii jest członkiem zespołu nieruchomości oraz zespołu prawa administracyjnego.

Jej praktyka obejmuje m.in.:

  •  doradztwo z zakresu prawa rodzinnego
  • postępowanie w sprawach małżeńskich (przygotowywanie pozwów o rozwód, wniosku o separację
  • postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (sprawy alimentacyjne, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, postępowania w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej)
  • prawo nieruchomości,
  • prawo administracyjne,
  • zastępstwo prawne w sprawach sądowych.