Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Marcin Andrzejewicz

Marcin Andrzejewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i z wynikiem pozytywnym zdał egzamin zawodowy.

W kancelarii jest członkiem zespołu prawa handlowego oraz prawa odszkodowań i ubezpieczeń.

Jego praktyka obejmuje między innymi:

  • prawo spółek handlowych
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • prawo medyczne
  • prawo odszkodowań