Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

dr Mariusz Filipek

Radca prawny Mariusz Filipek, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2009 – 2011 był konsultantem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od 2012 r. do 2017r. był asystentem w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W roku 2017 obronił pracę doktorską, temat pracy: „Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych”. Obecnie jest pracownikiem naukowym Katedry Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pełni również funkcje społeczne min. w Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych, w prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony zdrowia. W kancelarii jest wspólnikiem zarządzającym, kieruje również zespołem rozwiązywania sporów.

Jego praktyka obejmuje między innymi:
• doradztwo i reprezentację klientów w sporach sądowych i arbitrażowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach gospodarczych oraz postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• prawo samorządu terytorialnego,
• prawo procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane,
• prawo zamówień publicznych,
• prawo medyczne.