Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Piotr Magda

Piotr Magda jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz podatkowymi.