Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Renata Celeban – Filipek

Renata Celeban – Filipek współpracę z Kancelarią Filipek & Kamiński rozpoczęła w roku 2005. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W Kancelarii zajmuje stanowisko koordynatora ds. Public Relations. Jest członkiem zespołu prawa administracyjnego.

Jej praktyka obejmuje między innymi:

  • kontakty z mediami,
  • kształtowanie wizerunku zewnętrznego kancelarii,
  • organizacja wszystkich specjalnych projektów (konferencje, prelekcje, targi, prezentacje, imprezy charytatywne, doradztwo w ramach działalności pro bono),
  • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów ugód oraz porozumień,
  • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.