sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

WydarzeniaWorkshop on good medical writing

10 czerwca 20190
Radca prawny Daniel Łopatek wziął udział w organizowanych w dniach 07-08 czerwca 2019r. przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie konferencji – warsztaty poprawnego pisania artykułów medycznych w czasopismach naukowych pn. „Workshop on good medical writing”.
Audytorium wydarzenia stanowili lekarze reumatolodzy tworzący artykuły naukowe do tytułów polskich i międzynarodowych, których to przedstawiciele byli współprowadzącymi konferencję.
Daniel Łopatek wygłosił wykład na temat aspektów prawnych powstawania utworów naukowych, kwestii twórczości i współtwórczości, praw autorskich osobistych i majątkowych, zasad obrotu prawami majątkowymi poprzez ich zbywanie lub licencjonowanie, zagadnień związanych z licencjami ustawowymi, a w szczególności zasadami poprawnego stosowania tzw. „prawa cytatu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish