sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

WydarzeniaWschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2019

7 maja 20190

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się w Lublinie współorganizowana przez Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński Sp. k. kolejna edycja Wschodniego Forum Zamówień Publicznych. Konferencję, tradycyjnie już, otworzył prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS). Wśród licznie zebranych gości i uczestników znalazły się m. in. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska oraz Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych – Barbara Loba. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się debata na temat elektronizacji zamówień publicznych, której przewodniczył aplikant radcowski – Rafał Pilarski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish