sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Bartłomiej Gołda

Bartłomiej Gołda

PRAWO HANDLOWE, ODSZKODOWAŃ, CYWILNE

E-MAIL
b.golda@kancelaria-fk.pl
TELEPHONE
(81) 534-89-35

Aplikant radcowski, w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa handlowego oraz prawa odszkodowań. W szczególności jego praktyka obejmuje projektowanie aktów założycielskich spółek prawa handlowego oraz fundacji. W kancelarii zajmuje się również sporządzaniem pism z zakresu polubownego postępowania windykacyjnego, a także pism inicjujących postępowanie sądowe.

DOŚWIADCZENIE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
W trakcie studiów rozwijał swoje zainteresowania w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa konstytucyjnego, w szczególności z zakresu prawa parlamentarnego.
Z Kancelarią Prawną Filipek & Kamiński współpracuje od 2020 roku.
Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

W CZASIE WOLNYM

Interesuje się piłką nożną, tenisem ziemnym oraz sportami motorowymi, w szczególności żużlem i Formułą 1.
Wolny czas spędza na czytaniu literatury faktu oraz oglądaniu seriali kryminalnych i historycznych.
Miłośnik podróży po Europie.

01234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
012345678900123456789001234567890LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK
01234567890012345678900123456789001234567890LICZBA OBEJRZANYCH ODCINKÓW SERIALI

Specjalizacje

PRAWO CYWILNE I ODSZKODOWAŃ

Specjalizuje się w sporządzaniu pism z zakresu polubownego postępowania windykacyjnego oraz pism inicjujących postępowania sądowe, w szczególności postępowania cywilne. W zakresie prawa odszkodowań jego praktyka koncentruje się wokół prowadzenia postępowań reklamacyjnych i odwoławczych.

PRAWO HANDLOWE

Jego praktyka koncentruje się na kwestiach związanych ze sporządzaniem aktów założycielskich spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów dla podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish