sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Klaudia Magda

Klaudia Magda

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

E-MAIL
k.magda@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(81) 534-89-35

Aplikantka radcowska, jej praktyka obejmuje między innymi prawo zamówień publicznych i prawo cywilne.

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Child grooming – uwodzenie dzieci za pośrednictwem środków teleinformatycznych” w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych. Pierwsze doświadczenia związane ze świadczeniem pomocy prawnej nabyła w trakcie praktyk studenckich w Kancelarii, z którą współpracuje od 2021 r. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu  zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów z nią związanych. Na co dzień zajmuje się również bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamówień publicznych oraz doradza w tej kwestii  zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.

W CZASIE WOLNYM

Prywatnie miłośniczka szeroko pojętej sztuki, w szczególności poezji. Lubi odkrywać twórczość nowych, współczesnych autorów. Sama również z przyjemnością pisze różnego rodzaju teksty, bawiąc się  przy tym słowem, stylem i formą.

W wolnej chwili czyta książki i trenuje zumbę. Gdy tylko zdarzy się okazja spędza czas w tetrze lub na koncercie.

01234567890LATA DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJA
012345678900123456789001234567890GODZIN SPĘDZONYCH NA ZUMBIE
012345678900123456789001234567890NAPISANYCH WIERSZY

Specjalizacje

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Specjalizuje się w sporządzaniu opinii prawnych, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień a także pomocy Zamawiającym w wyborze właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowywaniu dokumentacji przetargowych czy też projektów pism do Wykonawców.

Współpracuje z Wykonawcami doradzając oraz analizując dokumentacje postępowań, sporządzając pisma do Zamawiających i odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, w tym te dotyczące rażąco niskiej ceny.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish