sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Klaudia Mańka

Klaudia Mańka

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

E-MAIL
k.manka@kancelaria-fk.pl
TELEPHONE
(81)534-89-35
Specjalista ds. prawa zamówień publicznych. W Kancelarii zajmuję się doradztwem na rzecz Zamawiających i Wykonawców. Sporządzam dokumentacje przetargowe oraz analizuję je pod kątem prawnym. Przygotowuję opinie prawne co do zgodności z prawem działań Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie postępowania oraz na etapie realizacji umów. Z sukcesami prowadzę sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Prowadzę również postępowania z zakresu roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane.

 

 

W KANCELARII

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada tytuł zawodowy magistra prawa. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc już w trakcie studiów w działalności studenckiej poradni prawnej. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2018 r. Członek Zespołu ds. zamówień publicznych działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Współtwórca bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych- wzamówieniach.pl.

Współautorka książki „Prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – poradnik praktyczny”.

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego oraz prawa konkurencji (ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych). Świadczy również pomoc prawną związaną z obsługą realizacji projektów, w tym w szczególności przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków unijnych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz pomoc prawną związaną z kwalifikowalnością kosztów w projektach dofinansowanych z UE.

Dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych prowadząc szkolenia i webinary dla przedsiębiorców oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W CZASIE WOLNYM

Wolny czas najchętniej spędza eksperymentując w kuchni, wędrując po górach oraz zdobywając kolejne doświadczenia podróżnicze. Kiedy nie podróżuje spędza czas najczęściej oglądając skandynawskie seriale kryminalne. Prywatnie fanka żużla i miłośniczka obserwowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.

01234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890ZWIEDZONYCH POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
012345678900123456789001234567890UTWORÓW POLUBIONYCH NA SPOTIFY

Specjalizacje

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Specjalizuje się w sporządzaniu odwołań do KIO, przystąpień, wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy oraz reprezentacji Wykonawców i Zamawiających przed KIO. Ponadto, jej praktyka zawodowa obejmuje prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc Zamawiającym w wyborze trybu postępowania, a także sporządzanie dokumentacji przetargowych.

Doradza Zamawiającym w zakresie prawa zamówień publicznych głównie w ramach świadczonej przez Kancelarię stałej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Z Wykonawcami współpracuje głównie w zakresie opracowania strategii działania w celu uzyskania zamówienia, analizy dokumentacji postępowania, badania ofert konkurencyjnych, sporządzania pism do Zamawiających i odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, w tym dotyczących rażąco niskiej ceny. Skutecznie wspiera Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych, jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o wewnętrzne regulaminy oraz regulacje UE.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020