sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie kredytów frankowych

Kredyty frankowe

Kancelaria świadczy usług z zakresu pomocy prawnej osobom posiadającym kredyty we frankach – zarówno w zakresie kredytów indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych. Pomoc prawna obejmuje zarówno analizę umów kredytowych, jak i reprezentowanie klientów będących kredytobiorcami w postępowaniu przedsądowym (ugodowym) oraz sądowym.

Bez względu na to, czy umowa o kredyt nadal obowiązuje, czy też została zakończona wskutek spłacenia kredytu, dochodzenie roszczeń od banku na drodze sądowej jest możliwe.

Kancelaria skutecznie pomaga doprowadzić do:

  • unieważnienia umowy kredytowej we frankach i zwrotu kwoty równej sumie wpłaconych rat wraz z odsetkami oraz prowizją (ewentualnie ustalenia nieważności umowy). Umowa jest wówczas traktowana w taki sposób, jakby nigdy nie została zawarta,
  • „odfrankowienia” kredytu i zwrotu nadpłat spowodowanych rozliczaniem przez bank umowy z odniesieniem do waluty CHF. Umowa po usunięciu klauzul niedozwolonych nadal pozostaje w mocy, jednak nie funkcjonuje w odniesieniu do waluty CHF,
  • obrony praw kredytobiorców, którym bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego i dochodzi zapłaty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish