sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Radca Prawny
Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

E-MAIL
k.kaminski@kancelaria-fk.pl

Radca Prawny,  jest współzałożycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński.  Specjalizuje się w realizowaniu obsług prawnych, reprezentowaniu klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

DOŚWIADCZENIE

Radca prawny Krzysztof Kamiński koordynuje pracę warszawskiego oddziału Kancelarii dbając także o ład organizacyjny całej firmy. Współpracuje z zespołami prawa upadłościowego i naprawczego, prawa administracyjnego oraz zespołu windykacji i egzekucji.

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2001 r., a następnie odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w której trakcie złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.  W  roku 2016 ukończył także podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mecenas Krzysztof Kamiński dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem w praktykowaniu prawa, jak również w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które wspólnie z wspólnikiem – mecenasem Mariuszem Filipkiem stale rozwija. Jego praktyka obejmuje: kompleksową obsługę w zakresie  prawa upadłościowego i naprawczego, prawa administracyjnego, windykacji i egzekucji należności. Koordynuje także wsparcie udzielane klientom w ramach stałych obsług prawnych. Współpracę zawodową podejmuje z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Posiada także ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej MON.

Zainteresowania zawodowe mecenasa Krzysztofa Kamińskiego koncentrują się wokół wspomnianych powyżej dziedzin oraz prawnych aspektów optymalizacji procesów zarządza przedsiębiorstwem.

W CZASIE WOLNYM

Miłośnik górskich wędrówek, wypraw motocyklowych oraz narciarstwa.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
01234567890012345678900123456789001234567890KM PRZEMIERZONYCH NA NARTACH
01234567890012345678900123456789001234567890GODZIN NA MOTOCYKLU
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish