sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Radca Prawny
Krzysztof Sech

Krzysztof Sech

PRAWO ADMINISTRACYJNE, GOSPODARCZE

E-MAIL
k.sech@kancelaria-fk.pl

Radca prawny, Kierownik Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego.
Z Kancelarią związany jest od 2006 r.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej w obszarze prawa administracyjnego i gospodarczego.

DOŚWIADCZENIE

Jest Kierownikiem Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego, w ramach którego koordynuje obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Jest absolwentem  Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dwuletniego studium “Diploma in an Introduction to the English and the Law of the European Union” organizowane przez University of Cambridge. Ukończył  3,5 – letnią aplikację radcowską. Od 2010 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego i prawa administracyjnego.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się  sprawami z zakresu szeroko prawa administracyjnego i prawa gospodarczego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Świadczy usługi prawne w obszarze prawa oświatowego i obsługi placówek edukacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach prawa handlowego, jak również w bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

W CZASIE WOLNYM

Pasjonat gór i wycieczek wysokogórskich.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
0123456789001234567890LAT W KANCELARII
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890KOORDYNOWANYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish