sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Łukasz Żurowski

Łukasz Żurowski

PRAWO NIERUCHOMOŚCI, SPADKOWE

E-MAIL
l.zurowski@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(81) 534-89-35

Specjalista ds. prawa nieruchomości oraz prawa spadkowego.
W kancelarii zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego, a także doradztwem prawnym udzielanym Gminą.
Sporządzam pozwy z zakresu prawa cywilnego, wnioski w postępowaniu nieprocesowym oraz skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także udzielam porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz prawa nieruchomości w tym dotyczących uregulowań zamieszczonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowo zajmuję się przygotowywaniem projektów decyzji oraz aktów prawa miejscowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOŚWIADCZENIE

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego” sporządzonej w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Pierwsze doświadczenia związane ze świadczeniem pomocy prawnej nabył będąc członkiem sekcji prawa administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa spadkowego, a także szeroko pojętego prawa administracyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących uregulowań oraz procedur wynikających z  ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego w tym w szczególności prawa rzeczowego oraz spadkowego. Na co dzień zajmuję się również bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowywaniem projektów decyzji i aktów prawa miejscowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

W CZASIE WOLNYM

Miłośnik literatury fantastycznej, muzyki rockowej i heavy metalowej oraz historii wojskowości.
Wolny czas spędza czytając książki lub spacerując po mieście.
Przynajmniej raz w roku organizuje wyjazd na koncerty ulubionych zespołów.
Gdy tylko zdarzy się okazja wybiera się na strzelnice.

01234567890LATA DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
0123456789001234567890ODWIEDZONYCH KONCERTÓW
01234567890012345678900123456789001234567890WYSTRZELONYCH POCISKÓW

Specjalizacje

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W sprawach z zakresu prawa nieruchomości specjalizuje się w sporządzaniu pozwów oraz pism procesowych w postępowaniach sądowych w tym w szczególności dotyczących naruszenia posiadania, wydania nieruchomości, a także uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto przygotowuje wnioski inicjujące postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości przez zasiedzenie oraz zniesienia współwłasności. Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem odwołań oraz zażaleń w postępowaniach administracyjnych, a także skarg do Wojewódzkich Sadów Administracyjnych.

PRAWO SPADKOWE

W kancelarii udziela doradztwa prawnego z zakresu prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych stronom oraz uczestnikom postępowań sądowych, a także sporządza opinie prawne na wybrane przez klientów zagadnienia. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków inicjujących postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, w tym dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności. Ponadto przygotowuje wnioski o dokonanie spisu inwentarza, pozwy o wykonanie zapisu testamentowego, a także o pozwy o zachowek.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish