sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Marta Zdrojkowska

Marta Zdrojkowska

PRAWO LOKALOWE, BUDOWLANE, ADMINISTRACYJNE, WINDYKACJA

E-MAIL
m.zdrojkowska@kancelaria-fk.pl
TELEFON
(22) 636-01-89

Specjalista ds.  windykacji, prawa lokalowego, prawa budowlanego i administracyjnego.
W Kancelarii zajmuje się dochodzeniem należności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, jak i prowadzeniem postępowań egzekucyjnych zmierzających do realizacji orzeczeń sądowych. Podejmuje także czynności zmierzające do uzyskania wyroków eksmisyjnych. Zajmuje się także sporządzaniem odwołań od decyzji powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, zażaleń na postanowienia ww. organów, skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania organów administracji publicznej, a także opracowywaniem skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w zakresie czynności organów administracji publicznej podlegających zaskarżeniu.

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie. Posiada tytuł zawodowy magistra prawa. Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego zdobyła podczas pracy na stanowisku referenta prawnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2019 r.

Autorka publikacji m.in. „Identyfikacja inwestora w prawie budowlanym”; „Wykładnia art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego w postępowaniach nadzwyczajnych dotyczących decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych – zarys problemu.” oraz „Uproszczone postepowanie legalizacyjne – charakterystyka zagadnienia.

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego, administracyjnego, a także w aspekcie odzyskiwania należności na rzecz klientów Kancelarii, jak również pomocy dłużnikom niezbędnej w celu poprawy ich bardzo trudnej sytuacji finansowej (tzw. spirali zadłużenia).

Dzieli się swoją wiedzą z zakresu windykacji należności prowadząc szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W CZASIE WOLNYM

W wolnych chwilach wędruje po górach, zdobywając kolejne wymarzone szczyty. Lubi czytać książki o tematyce kryminalnej i psychologicznej. Kiedy nie oddaje się lekturze, ogląda programy o tematyce budowlanej (remonty, budowa domów), a także dokumenty traktujące o zjawiskach meteorologicznych i kataklizmach przyrodniczych.
Wraz z synem tworzy konstrukcje budowlane z klocków LEGO.

0123456789001234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
01234567890012345678900123456789001234567890LICZBA WZNIESIONYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I POJAZDÓW Z KLOCKÓW LEGO
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish