sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Prawo autorskie, własność intelektualna, ochrona dóbr osobistych, zwalczenie nieuczciwej konkurencji

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Spółka jawna świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i podmiotów korporacyjnych oraz sporów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jako kancelaria świadczymy naszym Klientom usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W przedmiotowej specjalizacji każda sprawa jest inna i charakteryzuje się konkretnymi założeniami, które należy wziąć pod uwagę przy realizacji zlecenia – od lat hołdujemy tej zasadzie w  naszej codziennej pracy.

Zapewniamy całościową pomoc prawną w przygotowaniu pełnego zakresu dokumentów o znaczeniu prawnym w ramach przedmiotowej specjalizacji jak regulaminy, instrukcje umowy dotyczące tworzenia dóbr własności intelektualnej i przenoszenia praw czy też umowy licencyjne dotyczące utworów, znaków towarowych czy dóbr osobistych (np. komercyjne wykorzystanie z wizerunku w reklamie).

Na życzenie klientów korporacyjnych realizujemy audyty wewnętrznych regulacji w zakresie procedur ochrony i komercjalizacji dóbr własności intelektualnej.

W zakresie prawa znaków towarowych i prawa autorskiego realizujemy zlecenia obejmujące tworzenie specjalistycznych opinii prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców wprowadzających na rynek towary i usługi segmentu FMCG – mowa tu przede wszystkim o prawnych analizach dotyczących kwalifikacji do ochrony prawnoautorskiej, zdolności rejestrowej znaków towarowych (usługowych) prostych i kombinowanych czy też ocenie ryzyka potencjalnego naruszenia praw innych uczestników obrotu gospodarczego.

Kancelaria zapewnia Klientom profesjonalną reprezentację w postępowaniach przed organami państwowymi w zakresie przedmiotowej specjalizacji. Realizujemy procedury rejestrowe przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentujemy naszych Klientów jako strony w zakresie sądowych postępowań cywilnych, karnych i gospodarczych, jak również w postępowaniach przed Sądami Własności Intelektualnej w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej i innych praw na dobrach niematerialnych oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych w zakresie ich komercyjnej lub naukowej eksploatacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish